Sale
  • Birds of a Feather White
Karli Buxton

Birds of a Feather White

feather + silk fanned earring on gold disc
2.5×1.5″
*white